Sari navigarea

Tag Archives: the specials

crin antonescu: „sint prost, oricind este posibil si necesar”

o declaratie care descalifica un presedinte de partid; incitarea la actiuni discretionare prin utilizarea oportunitatii unei pozitii de forta sint caracteristice anarhismului

crin antonescu: „Sunt pentru suspendarea preşedintelui Băsescu oricând ea va fi posibilă şi oricând va fi, ca să spun aşa, necesară”

http://www.mediafax.ro/politic/antonescu-sunt-pentru-suspendarea-presedintelui-basescu-cand-este-posibila-si-necesara-6534698/
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-7563309-crin-antonescu-sunt-pentru-suspendarea-lui-traian-basescu-daca-este-posibila-necesara.htm

Stop your messin’ around
Better think of your future
Time you straightened right out
Creatin’ problems in town

Rudy a message to you
Rudy a message to you

Stop your foolin’ around
Time you straightened right out
Better think of your future
Or else you’ll wind up in jail

Rudy a message to you
Rudy a message to you

SECŢIUNEA a 4-a
Absenţe şi concedii

Art. 212. – (1) Nici un deputat nu poate lipsi de la şedinţele Camerei sau comisiei din care face parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea unui concediu.

(2) Deputaţii, cu aprobarea Camerei sau a Biroului permanent, pot participa la desfăşurarea altor acţiuni parlamentare, situaţie în care nu sunt consideraţi absenţi.
[…]
(4) Deputaţii pot obţine concedii plătite pentru rezolvarea unor probleme personale de cel mult 8 zile în cursul unei sesiuni, cu acordul Biroului permanent. Peste această durată se pot solicita Biroului permanent concedii fără plată.

SECŢIUNEA a 5-a
Sancţiuni

Art. 213. – (1) Abaterile de la regulament atrag următoarele sancţiuni:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţe;
e) interzicerea participării la lucrările Camerei pe timp de maximum 15 zile;
f) excluderea temporară.
[…]
Art. 214. – La prima abatere de la regulament preşedintele de şedinţă al Camerei îl avertizează pe deputatul în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art. 215. – (1) Deputaţii care vor nesocoti avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi vor continua să se abată de la regulament, precum şi cei care, chiar pentru prima dată, încalcă în mod grav dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
[…]
Art. 217. – În cazul în care, după chemarea la ordine, un deputat continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală.

Art. 218. – (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite de deputat în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Camera poate aplica sancţiunea interzicerii participării deputatului la lucrările ei pe o perioadă de maximum 15 zile sau poate hotărî, la propunerea Biroului permanent, excluderea temporară a deputatului în culpă.

Reclame

oi! to the world 🙂

a message to you, rudy

ghost town

too much, too young

skinhead girl